คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.
ทัวร์ทั้งหมด 14 | หน้า : 1 2 
WETPE-IXWT38 - ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot ราคาเริ่ม 11,888.-

WETPE-IXWT38 - ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน Nok

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / ปีใหม่ / มกราคม 2563

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท

WETPEB-BSL02 - มหัศจรรย์ ทัวร์ไต้หวัน - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่ง - อุทยานแห่งชาติเหล๋หยิ๋ว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - ปล่อยโคมผิงซี ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 13,900.-

WETPEB-BSL02 - มหัศจรรย์ ทัวร์ไต้หวัน - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่ง - อุทยานแห่งชาติเหล๋หยิ๋ว - ล่องเรือทะเลสา

กำหนดการเดินทาง
5-9 ก.ค./19-23 ก.ค./26-30 ก.ค./2-6 ส.ค./9-13 ส.ค./10-14 ส.ค./16-20 ส.ค./30 ส.ค.-3 ก.ย./5-9 ก.ย./6-10 ก.ย./13-17 ก.ย./21-25 ก.ย./22-26 ก.ย./27 ก.ย.-1 ต.ค./28 ก.ย.-2 ต.ค./29 ก.ย.-3 ต.ค./4-8 ต.ค./6-10 ต.ค./11-15 ต.ค./18-22 ต.ค./19-23 ต.ค./20-24 ต.ค./25-29 ต.ค.62

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท

WETPE-BSL03 - มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน - ไทเป - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 14,900.-

WETPE-BSL03 - มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน - ไทเป - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - อุ

กำหนดการเดินทาง
19-23 ก.ค./26-30 ก.ค./2-6 ส.ค./9-13 ส.ค./10-14 ส.ค./16-20 ส.ค./30 ส.ค.-3 ก.ย./5-9 ก.ย./6-10 ก.ย./13-17 ก.ย./21-25 ก.ย./22-26 ก.ย./27 ก.ย.-1 ต.ค./28 ก.ย.-2 ต.ค./29 ก.ย.-3 ต.ค./4-8 ต.ค./6-10 ต.ค./11-15 ต.ค./18-22 ต.ค./19-23 ต.ค./20-24 ต.ค./25-29 ต.ค.62

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท

WETPE-ZTG20 - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถ่ว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่ง - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฯลฯ 4 วัน 3 คืน บินหรู การบินไทย (TG) ราคาเริ่ม 19,999.- [เดินทาง กรกฏาคม 2562 - ปีใหม่ 2563]

WETPE-ZTG20 - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถ่ว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่ง - อุทยานเห

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / ปีใหม่ 2563

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท

WETPE-BSL04 - มหัศจรรย์ ..ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 15,900.- [หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ๋ว - ล่อ่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฯลฯ]

WETPE-BSL04 - มหัศจรรย์ ..ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม 2562

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท

WETPE-ZCI202 - เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - เกาสง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - อาบน้ำแร่ส่วนตัว 4 วัน 3 คืน บิน CHINA AIRLINES (CI) ราคาเริ่ม 15,888.-

WETPE-ZCI202 - เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - เกาสง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - อาบน้ำแร่ส่วนตัว

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง พฤศจิกายน / ธันวาคม / มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน 2563

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
15,888 บาท

WETPE-IXWT41 - Taiwan - Taroko - เที่ยวไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ๋ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี + อาบน้ำแร่ส่วนตัว 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot (XW) ราคาเริ่ม 15,900.-

WETPE-IXWT41 - Taiwan - Taroko - เที่ยวไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - อุทยานแห่งชา

กำหนดการเดินทาง
24-28 ต.ค./26-30 ต.ค./30 ต.ค.-3 พ.ย./31 ต.ค.-4 พ.ย./7-11 พ.ย./14-18 พ.ย./21-25 พ.ย./28 พ.ย.-2 ธ.ค./5-9 ธ.ค./12-16 ธ.ค./19-23 ธ.ค./26-30 ธ.ค./2-6 ม.ค./9-13 ม.ค./16-20 ม.ค./30 ม.ค.-3 ก.พ./6-10 ก.พ./13-17 ก.พ./27 ก.พ.-2 มี.ค./5-9 มี.ค./12-16 มี.ค./19-23 มี.ค.2563

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท

WETPE-ZXW05 - เที่ยวไต้หวัน - หนานโถว - ไทจง - ไทเป - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่ง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot (XW) ราคาเริ่ม 11,878.-

WETPE-ZXW05 - เที่ยวไต้หวัน - หนานโถว - ไทจง - ไทเป - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านโบราณจิ

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2563

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
11,878 บาท

WETPE-ZXW01 - TAIWAN เที่ยวไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ไทจง - หนาวโถ่ว ฯลฯ 6 วัน 4 คืน บิน Nok Scoot (XW) ราคาเริ่ม 15,999.-

WETPE-ZXW01 - TAIWAN เที่ยวไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - หมู่บ

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2563

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท

WETPE-IXWT38 - Hello Taiwan เที่ยวไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - อุทยานแห่งงชาติเหย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ส่วนตัว 5 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot (XW) ราคาเริ่ม 11,888.- [ เดินทาง กันยายน 2562 - มกราคม 2563 ]

WETPE-IXWT38 - Hello Taiwan เที่ยวไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - อุทยานแห่งงชาติเหย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / มกราคม 2563

สถานที่
ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท

ทัวร์ทั้งหมด 14 | หน้า : 1 2