คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.
ทัวร์ทั้งหมด 5 | หน้า : 1 
WECTU-I8L81 - อุทยานธารสวรรค์.. เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - ชมความงามแห่งฤดูใบเปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน บิน Lucky Air (8L) ราคาเริ่ม 13,888.- [เดินทาง ตุลาคม - ปีใหม่ 2563]

WECTU-I8L81 - อุทยานธารสวรรค์.. เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - ชมความงามแห่งฤดูใบเปลี่ยนสี 5 วัน 3

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / ปีใหม่ 2563

สถานที่
➣ เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท

WECTU-PFD001 - อุทยานธารสวรรค์.. จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - ชมความงามแห่งฤดูใบเปลี่ยนสี 6 วัน 5 คืน บิน Air Asia (FD) ราคาเริ่ม 19,999.- [เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562]

WECTU-PFD001 - อุทยานธารสวรรค์.. จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - ชมความงามแห่งฤดูใบเปลี่ยนสี 6 วัน 5 คืน บิน

กำหนดการเดินทาง
10-15 ต.ค./11-16 ต.ค./12-17 ต.ค./13-18 ต.ค./14-19 ต.ค./15-20 ต.ค./16-21 ต.ค./17-22 ต.ค./18-23 ต.ค./19-24 ต.ค./23-28 ต.ค./24-29 ต.ค./30 ต.ค.-4 พ.ย./6-11 พ.ย./8-13 พ.ย./13-18 พ.ย./15-20 พ.ย./16-21 พ.ย./20-25 พ.ย./22-27 พ.ย./23-28 พ.ย./27 พ.ย.-2 ธ.ค./29 พ.ย.-4 ธ.ค./4-9 ธ.ค./6-11 ธ.ค./11-16 ธ.ค./18-23 ธ

สถานที่
➣ เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท

WECTU-SCA04 - ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ไม่ลงร้านช้อป เที่ยวเต็มๆ ทัวร์จิ่วจ้ายโกว...ขนมเหนียว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน บิน Air China (CA) ราคาเริ่ม 31,999.-

WECTU-SCA04 - ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ไม่ลงร้านช้อป เที่ยวเต็มๆ ทัวร์จิ่วจ้ายโกว...ขนมเหนียว 2 มรดกโล

กำหนดการเดินทาง
12-17 ต.ค./ 22-27 ต.ค./ 29 ต.ค.-3 พ.ย./ 5-10 พ.ย.2562

สถานที่
➣ เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว
ราคาเริ่มต้น
31,999 บาท

WECTU-Z8L01 - อุทยานธารสวรรค์.. เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - ชมความงามแห่งฤดูใบเปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน บิน Lucky Air (8L) ราคาเริ่ม 17,999.- [เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562]

WECTU-Z8L01 - อุทยานธารสวรรค์.. เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - ชมความงามแห่งฤดูใบเปลี่ยนสี 6 วัน 3

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562 [ใบไม้เปลี่ยนสี]

สถานที่
➣ เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท

WECTU-BTG001 - อุทยานธารสวรรค์.. เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน บิน การบินไทย (TG) ราคาเริ่ม 27,999.-

WECTU-BTG001 - อุทยานธารสวรรค์.. เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน

กำหนดการเดินทาง
11-16 ต.ค./ 12-17 ต.ค./ 18-23 ต.ค./ 27 ธ.ค.-1 ม.ค./ 28 ธ.ค.-2 ม.ค./ 29 ธ.ค.-3 ม.ค./ 30 ธ.ค.-4 ม.ค./ 31 ธ.ค.-5 ม.ค.2563

สถานที่
➣ เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท

ทัวร์ทั้งหมด 5 | หน้า : 1