คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEFUK-ZSL04 - Once in Fukuoka เที่ยวญี่ปุ่น เกาะใต้ คิวชู ฟูกูโอกะ - เบบปู - อาบน้ำแร่ ออนเซ็น - นางาซากิ ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 19,999.-


  

กำหนดการเดินทาง
5-9 มิ.ย./12-16 มิ.ย./19-23 มิ.ย./26-30 มิ.ย./4-8 กก.ย./6-10 ก.ย./11-15 ก.ย./13-17 ก.ย./18-22 ก.ย./20-24 ก.ย./25-29 ก.ย./27 ก.ย.-1 ต.ค.2562

ประเทศ
➣ ฟุกุโอกะ

ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท

 

WE LOVE KYUSHU


เที่ยวฟูกุโอกะ – เมืองยูฟูอิน 


เมืองเปปปุ – บ่อนรก


เมืองนางาซากิ - ออนเซ็น  

 


5 วัน 3 คืน บิน  THAI LION AIR (SL)


ราคาเริ่มต้นท่านละ  19,999.-

2


 

อัตราค่าบริการ 

16 – 20 พฤษภาคม 2562    21,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562    19,999
23 – 27 พฤษภาคม 2562    19,999
24 – 28 พฤษภาคม 2562    19,999
25 – 29 พฤษภาคม 2562    19,999
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562      19,999
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562      19,999
05 – 09 มิถุนายน 2562       19,999
12 – 16 มิถุนายน 2562    19,999
19 – 23 มิถุนายน 2562    19,999
26 – 30 มิถุนายน 2562    19,999
04 – 08 กันยายน 2562    19,999
06 – 10 กันยายน 2562    19,999
11 – 15 กันยายน 2562    19,999
13 – 17 กันยายน 2562    19,999
18 – 22 กันยายน 2562    19,999
20 – 24 กันยายน 2562    19,999
25 – 29 กันยายน 2562    19,999
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562    19,999Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1


Pic By UpScript V1


Pic By UpScript V1

ราคาแพคเกจนี้รวม


 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 
คำค้นหา ⇒ WEFUK-ZSL04 - Once in Fukuoka เที่ยวญี่ปุ่น เกาะใต้ คิวชู ฟูกูโอกะ - เบบปู - อาบน้ำแร่ ออนเซ็น - นางาซากิ ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 19,999.-