คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEPVG-ZXJ05 - Hot Pro! ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 5 วัน 3 คืน บิน Air Aisa X (XJ) ราคาเริ่ิม 13,999.-


  

กำหนดการเดินทาง
7-11 พ.ย./ 21-25 พ.ย./ 5-9 ธ.ค./ 6-10 ธ.ค./ 12-16 ธ.ค./ 19-23 ธ.ค./ 26-30 ธ.ค./ 27-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค.-1 ม.ค./ 29 ธ.ค.-2 ม.ค./ 30 ธ.ค.-3 ม.ค.2563

ประเทศ
➣ เซี่ยงไฮ้

ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท

 

WE LOVE SHANGHAI 


เที่ยวเซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว   5 วัน 3 คืน
 
บิน  AIR ASIA X (XJ)


ราคาเริ่มต้นท่านละ 13,999.-
 
2


อัตราค่าบริการ :-

25 – 29 กรกฎาคม 2562    12,999
08 – 12 สิงหาคม 2562      15,999
09 – 13 สิงหาคม 2562      17,999
22 – 26 สิงหาคม 2562      13,999
12 – 16 กันยายน 2562      14,999
26 – 30 กันยายน 2562      13,999
10 – 14 ตุลาคม 2562        16,999
17 – 21 ตุลาคม 2562        14,999
19 – 23 ตุลาคม 2562        14,999
24 – 28 ตุลาคม 2562        14,999
07 – 11 พฤศจิกายน 2562    14,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2562    14,999
05 – 09 ธันวาคม 2562      14,999
06 – 10 ธันวาคม 2562      15,999
12 – 16 ธันวาคม 2562      13,999
19 – 23 ธันวาคม 2562      13,999
26 – 30 ธันวาคม 2562      13,999
27 – 31 ธันวาคม 2562      15,999
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63    22,999
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63    22,999
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63    22,999


Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1


Pic By UpScript V1


Pic By UpScript V1

ราคาแพคเกจนี้รวม


 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 
คำค้นหา ⇒ WEPVG-ZXJ05 - Hot Pro! ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 5 วัน 3 คืน บิน Air Aisa X (XJ) ราคาเริ่ิม 13,999.-