คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEKIX-ZXJ08 - Flower Bloom in Osaka Takayama ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู๋บ้านชิราคาวาโกะ ป่าไผ่ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Air Asia X ราคาเริ่ม 21,999.-


  

กำหนดการเดินทาง
7-11 พ.ค./8-12 พ.ค./15-19 พ.ค./16-20 พ.ค./22-26 พ.ค./5-9 มิ.ย./7-11 มิ.ย./12-16 มิ.ย./14-18 มิ.ย./19-23 มิ.ย./21-25 มิ.ย./26-30 มิ.ย./28 มิ.ย.-2 ก.ค./3-7 ก.ค./12-16 ก.ค./13-17 ก.ค./17-21 ก.ค./25-29 ก.ค./26-30 ก.ค./20-24 ส.ค./22-26 ส.ค./4-8 ก.ย./6-10 ก.ย./11-15 ก.ย./13-17 ก.ย./18-22 ก.ย./20-24 ก.ย.62

ประเทศ
.

ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท

 


FLOWER BLOOM IN OSAKA

TAKAYAMA

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า  เกียวโต ทาคายาม่า

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ป่าไผ่อาราชิยาม่า

สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ฯลฯ
 
5  วัน 3 คืน  บิน AIR ASIA X (XJ)


ราคาเริ่มต้นท่านละ  21,999.-

2อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง

07 – 11 พฤษภาคม 2562    23,999
08 – 12 พฤษภาคม 2562    23,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562    23,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562    25,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562    23,999
05 – 09 มิถุนายน 2562    21,999
07 – 11 มิถุนายน 2562    22,999
12 – 16 มิถุนายน 2562    23,999
14 – 18 มิถุนายน 2562    22,999
19 – 23 มิถุนายน 2562    23,999
21 – 25 มิถุนายน 2562    23,999
26 – 30 มิถุนายน 2562    22,999
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562    23,999
03 – 07 กรกฎาคม 2562    23,999
12 – 16 กรกฎาคม 2562    25,999
13 – 17 กรกฎาคม 2562    23,999
17 – 21 กรกฎาคม 2562    23,999
25 – 29 กรกฎาคม 2562    25,999
26 – 30 กรกฎาคม 2562    25,999
20 – 24 สิงหาคม 2562    23,999
22 – 26 สิงหาคม 2562    23,999
04 – 08 กันยายน 2562    23,999
06 – 10 กันยายน 2562    23,999
11 – 15 กันยายน 2562    23,999
13 – 17 กันยายน 2562    23,999
18 – 22 กันยายน 2562    23,999
20 – 24 กันยายน 2562    23,999

Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1


image

image

ราคาแพคเกจนี้รวม


 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 
คำค้นหา ⇒ WEKIX-ZXJ08 - Flower Bloom in Osaka Takayama ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู๋บ้านชิราคาวาโกะ ป่าไผ่ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Air Asia X ราคาเริ่ม 21,999.-