คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEDAN-BVZ081 - มหัศจรรย์ ฮอยอัน .. บาน่าฮิลล์..สวรรค์แห่งเมืองดานัง .. เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง + นั่งกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ ฯลฯ 4 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air (VZ) ราคาเริ่ม 10,999.- [เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2562]


  

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2562

ประเทศ
➣ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท

 

WE LOVE HOI-AN


มหัศจรรย์ ฮอยอัน - บาน่าฮิลล์


เว้ - ฮอยอัน - ดานัง นั่งเรือกระด้ง


นั่งกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ ฯลฯ  


4 วัน 3 คืน  บิน  VIETJET AIR (VZ)


ราคาเริ่มต้น ท่านละ  10,999.-

2


อัตราค่าบริการ :-

07 มิ.ย.62    10 มิ.ย.62    12,900
21 มิ.ย.62    24 มิ.ย.62    12,900
27 มิ.ย.62    30 มิ.ย.62    12,900
05 ก.ค.62    08 ก.ค.62    11,999
11 ก.ค.62    14 ก.ค.62    11,999
16 ก.ค.62    19 ก.ค.62    12,999
17 ก.ค.62    20 ก.ค.62    11,999
19 ก.ค.62    22 ก.ค.62    11,999
25 ก.ค.62    28 ก.ค.62    13,900
27 ก.ค.62    30 ก.ค.62    12,999
28 ก.ค.62    31 ก.ค.62    12,999
29 ก.ค.62    01 ส.ค.62    10,999
02 ส.ค.62    05 ส.ค.62    11,999
08 ส.ค.62    11 ส.ค.62    12,900
10 ส.ค.62    13 ส.ค.62    13,900
11 ส.ค.62    14 ส.ค.62    11,900
16 ส.ค.62    19 ส.ค.62    12,900
22 ส.ค.62    25 ส.ค.62    13,900
29 ส.ค.62    01 ก.ย.62    12,900
30 ส.ค.62    02 ก.ย.62    12,900
05 ก.ย.62    08 ก.ย.62    12,900
13 ก.ย.62    16 ก.ย.62    13,900
19 ก.ย.62    22 ก.ย.62    12,900
27 ก.ย.62    30 ก.ย.62    13,900
03 ต.ค.62    06 ต.ค.62    13,900
06 ต.ค.62    09 ต.ค.62    11,900
11 ต.ค.62    14 ต.ค.62    14,900
12 ต.ค.62    15 ต.ค.62    14,900
17 ต.ค.62    20 ต.ค.62    13,900
20 ต.ค.62    23 ต.ค.62    12,900
23 ต.ค.62    26 ต.ค.62    12,900
25 ต.ค.62    28 ต.ค.62    13,900
26 ต.ค.62    29 ต.ค.62    12,900
31 ต.ค.62    03 พ.ย.62    13,900


Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1

add_friend

ราคาแพคเกจนี้รวม


 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 
คำค้นหา ⇒ WEDAN-BVZ081 - มหัศจรรย์ ฮอยอัน .. บาน่าฮิลล์..สวรรค์แห่งเมืองดานัง .. เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง + นั่งกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ ฯลฯ 4 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air (VZ) ราคาเริ่ม 10,999.- [เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2562]