คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEHKG-ZFD10 - เที่ยวฮ่องกง - กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา - มาเก๊า ฯลฯ 3 วัน 2 คืน บิน Air Asia (FD) ราคาเริ่ม 13,999.- [เดินทาง มิถุนายน 2562 - มกราคม 2563]


  

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง มิถุนายน 2562 - มกราคม 2563

ประเทศ
➣ ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง

ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท

 

WE LOVE HONG KONG  


เที่ยวฮ่องกง - มาเก๊า

FREE!  กระเช้านองปิง - ไหว้พระใหญ่ลันเตา


3 วัน 2 คืน   บิน AIR ASIA  (FD) 


ราคาเริ่มต้นท่านละ 13,999.-

2


อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง

01 - 03 มิถุนายน  2562    13,999
14 - 16 มิถุนายน  2562    13,999
15 - 17 มิถุนายน  2562    13,999
21 - 23 มิถุนายน  2562    13,999
22 - 24 มิถุนายน  2562    13,999
28 - 30 มิถุนายน  2562    13,999
29 มิ.ย. -  01 ก.ค. 2562    13,999
05 - 07 กรกฏาคม  2562    15,999
06 - 08 กรกฏาคม  2562    15,999
12 - 14 กรกฏาคม  2562    15,999
13 - 15 กรกฏาคม  2562    15,999
27 -29 กรกฏาคม  2562    16,999
10 - 12 สิงหาคม  2562    16,999
16 - 18 สิงหาคม  2562    15,999
17 - 19 สิงหาคม  2562    15,999
23 - 25 สิงหาคม  2562    15,999
24 - 26 สิงหาคม  2562    15,999
30 ส.ค. - 01 ก.ย.  2562    15,999
31 ส.ค. - 02 ก.ย.  2562    15,999
06 - 08 กันยายน  2562    14,999
07 - 09 กันยายน  2562    14,999
13 - 15 กันยายน  2562    14,999
14 - 16 กันยายน  2562    14,999
20 - 22 กันยายน  2562    14,999
21 - 23 กันยายน  2562    14,999
11 - 13 ตุลาคม  2562    16,999
12 - 14 ตุลาคม  2562    18,999
18 - 20 ตุลาคม  2562    16,999
19 - 21 ตุลาคม  2562    16,999
25 - 27 ตุลาคม  2562    16,999
26 - 28 ตุลาคม  2562    16,999
01 - 03 พฤศจิกายน  2562    15,999
02 - 04 พฤศจิกายน  2562    15,999
08 - 10 พฤศจิกายน  2562    15,999
09 - 11 พฤศจิกายน  2562    15,999
15 - 17 พฤศจิกายน  2562    15,999
16 - 18 พฤศจิกายน  2562    15,999
22 - 24 พฤศจิกายน  2562    15,999
23 - 25 พฤศจิกายน  2562    15,999
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.  2562    15,999
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.  2562    15,999
05 - 07 ธันวาคม  2562    15,999
06 - 08 ธันวาคม  2562    15,999
07 - 09 ธันวาคม  2562    15,999
08 - 10 ธันวาคม  2562    15,999
13 - 15 ธันวาคม  2562    15,999
14 - 16 ธันวาคม  2562    15,999
20 - 22 ธันวาคม  2562    15,999
21 - 23 ธันวาคม  2562    15,999
22 - 24 ธันวาคม  2562    15,999
27 - 29 ธันวาคม  2562    19,999
28 - 30 ธันวาคม  2562    21,999
29 - 31 ธันวาคม  2562    21,999
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค.  2563    23,999
31 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค.  2563    23,999
03 - 05 มกราคม 2563    14,999
04 - 06 มกราคม 2563    14,999
10 - 12 มกราคม 2563    15,999
11 - 13 มกราคม 2563    15,999
17 - 19 มกราคม 2563    15,999


Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1


Pic By UpScript V1


Pic By UpScript V1

ราคาแพคเกจนี้รวม


 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 
คำค้นหา ⇒ WEHKG-ZFD10 - เที่ยวฮ่องกง - กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา - มาเก๊า ฯลฯ 3 วัน 2 คืน บิน Air Asia (FD) ราคาเริ่ม 13,999.- [เดินทาง มิถุนายน 2562 - มกราคม 2563]