คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEDAD-BFD11 - เที่ยวดาลัด...สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามใต้ - โฮจิมินห์ - ทะเลทรายมุยเน่ - ญาตราง เมืองชายฝั่งทะเล - วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพิร์ล • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย มุยเน่ • ทะเลทรายแดง • ทะเลทรายขาว • ชมลำธาร FAIRYSTREA


  

กำหนดการเดินทาง
28 มิ.ย.-1 ก.ค./5-8 ก.ค./12-15 ก.ค./14-17 ก.ค./26-29 ก.ค./28-31 ก.ค./2-5 ส.ค./9-12 ส.ค./11-14 ส.ค./23-26 ส.ค./6-9 ก.ย./13-16 ก.ย./27-30 ก.ย./4-7 ต.ค./11-14 ต.ค./13-16 ต.ค./18-21 ต.ค./25-28 ต.ค.2562

ประเทศ
➣ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด

ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท  เที่ยวดาลัด... สวิสเซอร์แลนด์


แห่งเวียดนามใต้


โฮจิมินห์ - ทะเลทรายมุยเน่ - ญาตราง

เมืองชายฝั่งทะเล   วัดลองเซิน  ปราสาทโพนคร

 สวนสนุกวินเพิร์ล • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม

 • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE

• ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย  มุยเน่ • ทะเลทรายแดง

• ทะเลทรายขาว • ชมลำธาร FAIRYSTREAM


4 วัน 3 คืน  บิน AIR  ASIA  (FD)


ราคาเริ่มต้นท่านละ  12,900.-

2


อัตราค่าบริการ :-

28 มิ.ย.62    01 ก.ค.62    14,900
05 ก.ค.62    08 ก.ค.62    12,900
12 ก.ค.62    15 ก.ค.62    14,900
14 ก.ค.62    17 ก.ค.62    14,900
26 ก.ค.62    29 ก.ค.62    16,900
28 ก.ค.62    31 ก.ค.62    13,900
02 ส.ค.62    05 ส.ค.62    13,900
09 ส.ค.62    12 ส.ค.62    14,900
11 ส.ค.62    14 ส.ค.62    12,900
23 ส.ค.62    26 ส.ค.62    13,900
06 ก.ย.62    09 ก.ย.62    13,900
13 ก.ย.62    16 ก.ย.62    12,900
27 ก.ย.62    30 ก.ย.62    13,900
04 ต.ค.62    07 ต.ค.62    13,900
11 ต.ค.62    14 ต.ค.62    14,900
13 ต.ค.62    16 ต.ค.62    12,900
18 ต.ค.62    21 ต.ค.62    13,900
25 ต.ค.62    28 ต.ค.62    13,900


Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1


Pic By UpScript V1


Pic By UpScript V1

ราคาแพคเกจนี้รวม


 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 
คำค้นหา ⇒ WEDAD-BFD11 - เที่ยวดาลัด...สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามใต้ - โฮจิมินห์ - ทะเลทรายมุยเน่ - ญาตราง เมืองชายฝั่งทะเล - วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพิร์ล • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย มุยเน่ • ทะเลทรายแดง • ทะเลทรายขาว • ชมลำธาร FAIRYSTREAM 4 วัน 3 คืน บิน Air Asia (FD) ราคาเริ่ม 12,900.-