คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEKMG-Z8L11 - เที่ยวคุณหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - ชมโชว์จางอวี้โหม่ว - ภูเขาหิมะมังกรหยก ฯลฯ 6 วัน 5 คืน บิน Lucky Air ราคาเริ่ม 15,999.-


  

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฏาคม 2563

ประเทศ
➣ คุณหมิง - ต้าลี่

ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท

 

คุณหมิง ครบสูตร !! 


ต้าลี่ - ลี่เจีียง - แชงกรีล่า - ชมโชว์จางอวี้โหมว


ภูเขาหิมะมังกรหยก  ฯลฯ


 6 วัน 5 คืน  บิน  LUCKY AIR  (8L)


ราคาเริ่มต้นท่านละ  15,999.-

2

 

อัตราค่าบริการ :-

08 – 13 มกราคม 2563       15,999
09 – 14 มกราคม 2563       16,999
10 – 15 มกราคม 2563       16,999
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2563    19,999
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2563    17,999
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563    17,999
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563    17,999
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2563    17,999
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563    17,999
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563     17,999
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563     17,999
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563     17,999
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563     17,999
03 – 08 มีนาคม 2563    16,999
04 – 09 มีนาคม 2563    17,999
05 – 10 มีนาคม 2563    17,999
06 – 11 มีนาคม 2563    17,999
10 – 15 มีนาคม 2563    17,999
11 – 16 มีนาคม 2563    17,999
12 – 17 มีนาคม 2563    17,999
13 – 18 มีนาคม 2563    17,999
17 – 22 มีนาคม 2563    17,999
18 – 23 มีนาคม 2563    17,999
19 – 24 มีนาคม 2563    17,999
20 – 25 มีนาคม 2563    17,999
24 – 29 มีนาคม 2563    17,999
25 – 30 มีนาคม 2563    17,999
26 – 31 มีนาคม 2563    17,999
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63    17,999
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63    17,999
01 – 06 เมษายน 2563    18,999
02 – 07 เมษายน 2563    18,999
03 – 08 เมษายน 2563    18,999
07 – 12 เมษายน 2563    19,999
08 – 13 เมษายน 2563    19,999
09 – 14 เมษายน 2563    21,999
10 – 15 เมษายน 2563    22,999
14 – 19 เมษายน 2563    19,999
17 – 22 เมษายน 2563    17,999
21 – 26 เมษายน 2563    17,999
22 – 27 เมษายน 2563    17,999
23 – 28 เมษายน 2563    17,999
24 – 29 เมษายน 2563    17,999
28 เม.ย. – 03 พ.ค. 63    18,999
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63    18,999
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 63    19,999
01 – 06 พฤษภาคม 2563    19,999
06 – 11 พฤษภาคม 2563    16,999
07 – 12 พฤษภาคม 2563    16,999
08 – 13 พฤษภาคม 2563    16,999
12 – 17 พฤษภาคม 2563    16,999
13 – 18 พฤษภาคม 2563    16,999
14 – 19 พฤษภาคม 2563    16,999
15 – 20 พฤษภาคม 2563    16,999
19 – 24 พฤษภาคม 2563    16,999
20 – 25 พฤษภาคม 2563    16,999
21 – 26 พฤษภาคม 2563    16,999
22 – 27 พฤษภาคม 2563    16,999
26 – 31 พฤษภาคม 2563    16,999
27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63       16,999
28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63       16,999
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63       17,999
02 – 07 มิถุนายน 2563    17,999
03 – 08 มิถุนายน 2563    16,999
04 – 09 มิถุนายน 2563    16,999
05 – 10 มิถุนายน 2563    16,999
09 – 14 มิถุนายน 2563    16,999
10 – 15 มิถุนายน 2563    16,999
11 – 16 มิถุนายน 2563    16,999
12 – 17 มิถุนายน 2563    16,999
16 – 21 มิถุนายน 2563    16,999
17 – 22 มิถุนายน 2563    16,999
18 – 23 มิถุนายน 2563    16,999
19 – 24 มิถุนายน 2563    16,999
23 – 28 มิถุนายน 2563    16,999
24 – 29 มิถุนายน 2563    16,999
25 – 30 มิถุนายน 2563    16,999
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63       16,999
30 มิ.ย. – 05 ก.ค. 63       16,999Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1

image

image

ราคาแพคเกจนี้รวมราคาแพคเกจนี้ไม่รวมเงื่อนไข และ หมายเหตุการสำรองที่นั่ง และชำระเงินคำค้นหา ⇒ WEKMG-Z8L11 - เที่ยวคุณหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - ชมโชว์จางอวี้โหม่ว - ภูเขาหิมะมังกรหยก ฯลฯ 6 วัน 5 คืน บิน Lucky Air ราคาเริ่ม 15,999.-