คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEHAN-BSL07 - มหัศจรรย์...เวียดนามเหนือ เจาะลึก ฮานอย - ฮาลอง - ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ลาวไก - ซาปา - นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - สะพานแสงอาทิตย์ 5 วัน 4 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 13,900.-


  

กำหนดการเดินทาง
5-9 ก.พ./12-16 ก.พ./19-23 ก.พ./26 ก.พ.-1 มี.ค./4-8 มี.ค./11-15 มี.ค./18-22 มี.ค./25-29 มี.ค./1-5 เม.ย./8-12 เม.ย./15-19 เม.ย./22-26 เม.ย./29 เม.ย.-3 พ.ค./ 6-10 พ.ค./13-17 พ.ค./27-31 พ.ค./3-7 มิ.ย./17-21 มิ.ย./24-28 มิ.ย.2563

ประเทศ
➣ เวียดนามเหนือ ฮานอย

ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท

 
มหัศจรรย์...เวียดนามเหนือ

เจาะลึก ฮานอย - ฮาลอง - ล่องอ่าวฮาลองเบย์


 ลาวไก - ซาปา - นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน


สะพานแสงอาทิตย์ 5 วัน 4 คืน

สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น ท่านละ  13,900.- 

2อัตราค่าบริการ  :- 


29 ม.ค. – 02 ก.พ. 63    13,900
05 – 09 ก.พ. 63    14,900
12 – 16 ก.พ. 63    13,900
19 – 23 ก.พ. 63    13,900
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63    13,900
04 – 08 มี.ค. 63    13,900
11 – 15 มี.ค. 63    13,900
18 – 22 มี.ค. 63    13,900
25 – 29 มี.ค. 63    13,900
01 – 05 เม.ย. 63    14,900
08 – 12 เม.ย. 63    14,900
15 – 19 เม.ย. 63    14,900
22 – 26 เม.ย. 63    13,900
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 63    13,900
06 – 10 พ.ค. 63    14,900
13 – 17 พ.ค. 63    13,900
27 – 31 พ.ค. 63    13,900
03 – 07 มิ.ย. 63    13,900
17 – 21 มิ.ย. 63    13,900
24 – 28 มิ.ย. 63    13,900


Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com
Lind ID : @wetravelcenter   |  Lind ID : wetravelcenter1

image

image

ราคาแพคเกจนี้รวม


 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 
คำค้นหา ⇒ WEHAN-BSL07 - มหัศจรรย์...เวียดนามเหนือ เจาะลึก ฮานอย - ฮาลอง - ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ลาวไก - ซาปา - นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - สะพานแสงอาทิตย์ 5 วัน 4 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 13,900.-