คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEDAD-ZVZ03 - มหัศจรรย์ Banahill..สวรรค์แห่งเมืองดานัง - เว้ - ฮอยอัน - พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน + นั่งกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ - สวนสนุก Fantasy Park ฯลฯ 4 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air (VZ) ราคาเริ่ม 10,999.-


  

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง พฤศจิกายน / ธันวาคม / มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2563

ประเทศ
➣ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

ราคาเริ่มต้น
10,999 บาทมหัศจรรย์.. BanaHill


สวรรค์แห่งเมืองดานัง


เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน


 นั่งกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ - สวนสนุก Fantasy Park4 วัน 3 คืน บิน  เวียดเจ๊ท แอร์ (VZ)


ราคาเริ่มต้น ท่านละ  10,999.-


2

 
อัตราค่าบริการ :-

01 – 04 พฤศจิกายน 2562    12,999
06 – 09 พฤศจิกายน 2562    11,999
07 – 10 พฤศจิกายน 2562    12,999
08 – 11 พฤศจิกายน 2562    12,999
13 – 16 พฤศจิกายน 2562    11,999
15 – 18 พฤศจิกายน 2562    12,999
20 – 23 พฤศจิกายน 2562    11,999
21 – 24 พฤศจิกายน 2562    12,999
27 – 30 พฤศจิกายน 2562    11,999
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562    12,999
04 – 07 ธันวาคม 2562    12,999
05 – 08 ธันวาคม 2562    14,999
09 – 12 ธันวาคม 2562    12,999
10 – 13 ธันวาคม 2562    12,999
11 – 14 ธันวาคม 2562    12,999
12 – 15 ธันวาคม 2562    13,999
18 – 21 ธันวาคม 2562    12,999
20 – 23 ธันวาคม 2562    12,999
25 – 28 ธันวาคม 2562    13,999
26 – 29 ธันวาคม 2562    14,999
28 – 31 ธันวาคม 2562    16,999
01 – 04 มกราคม 2563    13,999
09 – 12 มกราคม 2563    12,999
10 – 13 มกราคม 2563    12,999
15 – 18 มกราคม 2563    10,999
17 – 20 มกราคม 2563    12,999
22 – 25 มกราคม 2563    12,999
23 – 26 มกราคม 2563    13,999
29 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563    12,999
30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563    12,999
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563    13,999
05 – 08 กุมภาพันธ์ 2563    12,999
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2563    13,999
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2563    14,999
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2563    14,999
12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563    12,999
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563    13,999
19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563    12,999
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2563    13,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563    13,999
26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563    12,999
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562    13,999
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563    13,999
04 – 07 มีนาคม 2563    12,999
05 – 08 มีนาคม 2563    13,999
06 – 09 มีนาคม 2563    13,999
11 – 14 มีนาคม 2563    12,999
12 – 15 มีนาคม 2563    13,999
13 – 16 มีนาคม 2563    13,999
18 – 21 มีนาคม 2563    12,999
19 – 22 มีนาคม 2563    13,999
20 – 23 มีนาคม 2563    13,999
25 – 28 มีนาคม 2563    12,999


Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1

image

imageราคาแพคเกจนี้รวม


 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 
คำค้นหา ⇒ WEDAD-ZVZ03 - มหัศจรรย์ Banahill..สวรรค์แห่งเมืองดานัง - เว้ - ฮอยอัน - พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน + นั่งกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ - สวนสนุก Fantasy Park ฯลฯ 4 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air (VZ) ราคาเริ่ม 10,999.-