คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.
ทัวร์ทั้งหมด 5 | หน้า : 1 
WEHKG-HX001 - FREE & EASY HONG KONG แพคเกจฮ่องกง อิสระ 3 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airlines (HX) ราคาเริ่มที่ 12,900.- (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว + โรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ย่านช้อปปิ้ง + รถรับส่งไป-กลับสนามบิน + ฟรีซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน) - สามารถอยู่ต่อเพิ่มคืนได้

FREE & EASY HONG KONG แพคเกจฮ่องกง อิสระ 3 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airlines (HX) ราคาเริ่มที่ 12,900.- (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว + โรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ย่านช้อปปิ้ง + รถรับส่งไป-กลับสนามบิน + ฟรีซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน) - สามารถอยู่ต่อเพิ่มคืนได้

สถานที่
➣ ฮ่องกง
กำหนดการเดินทาง
วันนี้ - 30 กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

WEHKG-TG301 - Amazing Hong Kong ! แพคเกจฮ่องกง อิสระ 3 วัน 2 คืน บินหรู การบินไทย (TG) ราคาเริ่มที่ 15,900.- (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว + โรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ย่านช้อปปิ้ง + รถรับส่งไป-กลับสนามบิน + ฟรีซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน) - สามารถอยู่ต่อเพิ่มคืนได้

WEHKG-TG301 - Amazing Hong Kong ! แพคเกจฮ่องกง อิสระ 3 วัน 2 คืน บินหรู การบินไทย (TG) ราคาเริ่มที่ 15,900.- (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว + โรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ย่านช้อปปิ้ง + รถรับส่งไป-กลับสนามบิน + ฟรีซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน) - สามารถอยู่ต่อเพิ่มคืนได้

สถานที่
➣ ฮ่องกง
กำหนดการเดินทาง
วันนี้ - 30 กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท

WEHKG-CX212 - HONG KONG FUN FUN แพคเกจฮ่องกง อิสระ 3 วัน 2 คืน บิน Cathay Pacific Airlines (CX) ราคาเริ่มที่ 13,900.- (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว + โรงแรมในฮ่องกง 2 คืน + รถรับส่งไป-กลับสนามบิน + ฟรีซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน )

WEHKG-CX212 - HONG KONG FUN FUN แพคเกจฮ่องกง อิสระ 3 วัน 2 คืน บิน Cathay Pacific Airlines (CX) ราคาเริ่มที่ 13,900.- (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว + โรงแรมในฮ่องกง 2 คืน + รถรับส่งไป-กลับสนามบิน + ฟรีซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน )

สถานที่
➣ ฮ่องกง
กำหนดการเดินทาง
วันนี้ - 30 กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท

WEHKG-EK402 - Deluxe Fantastic Hong Kong!! แพคเกจฮ่องกง อิสระ 3 วัน 2 คืน บินหรู Hong Kong Airlines / Emirate Airlines - Business Class พัก 4-5 ดาว ราคาเริ่มที่ 24,900.- (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Business Class รวมภาษีทุกอย่างแล้ว + โรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ย่านช้อปปิ้ง + รถรับส่งไป-กลับสนามบิน แบบส่วนตั

WEHKG-HX402 - Deluxe Fantastic Hong Kong!! แพคเกจฮ่องกง อิสระ 3 วัน 2 คืน บินหรู Hong Kong Airlines / Emirate Airlines - Business Class พัก 4-5 ดาว ราคาเริ่มที่ 24,900.- (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Business Class รวมภาษีทุกอย่างแล้ว + โรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ย่านช้อปปิ้ง + รถรับส่งไป-กลับสนามบิน แบบส่วนตั

สถานที่
➣ ฮ่องกง
กำหนดการเดินทาง
วันนี้ - 30 กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น
24,900 บาท

WEHKG-AC432 - Chill Chill in Hong Kong ! แพคเกจฮ่องกง อิสระ 3 วัน 2 คืน - ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน - ราคาเริ่มที่ 4,900.- ( โรงแรมในฮ่องกง 2 คืน + รถรับส่งไป-กลับสนามบิน + ฟรีซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน) - สามารถอยู่ต่อเพิ่มคืนได้

WEHKG-AC432 - Chill Chill in Hong Kong ! แพคเกจฮ่องกง อิสระ 3 วัน 2 คืน - ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน - ราคาเริ่มที่ 4,900.- ( โรงแรมในฮ่องกง 2 คืน + รถรับส่งไป-กลับสนามบิน + ฟรีซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน) - สามารถอยู่ต่อเพิ่มคืนได้

สถานที่
➣ ฮ่องกง
กำหนดการเดินทาง
วันนี้ - 30 กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น
4,900 บาท

ทัวร์ทั้งหมด 5 | หน้า : 1