คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WTCPKGMRU-001 แพคเกจ เกาะมอริเชียส 4 วัน 3 คืน (EK) พัก Ambre Resort - Ocean View 4* ราคาเริ่มที่ 62,900.-


กำหนดการเดินทาง
01 ม.ค.- 30 ก.ย.59

สถานที่
เกาะมอริเชียส และ รียูเนี่ยน

ราคาเริ่มต้น
62,900 บาท

 
WTCPKGMRU-001

แพ็คเกจ เกาะมอริเชียส 5 วัน 3 คืน


โดยสายการบิน เอมิเรตแอร์ไลน์ (EK)

พักโรงแรม  Ambre Resort - Ocean View  4* Star


Free and Easy Package  สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางอิสระ
ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกเดินทางได้ทุกช่วงเวลา  ขอเพียงมีตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องรอกรุ๊ป   สามาร
ถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยตัวเอง และ
เพิ่มจำนวนวันได้เท่าที่ต้องการ  


เริ่มต้น  62,900 บาท/ท่าน  *ยังไม่รวมภาษีสนามบินประมาณ  11,800.-*

เลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ -  30 กันยายน 2559
ยกเว้นเทศกาลและวันหยุด Long Weekend โปรดสอบถาม

 
Welcome to Ambre  

Ambre, 4 star Mauritian hotel

Mauritian style contemporary architectureCharming tropical pool

A private paradise with Indian Ocean views

Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com
Lind ID : wetravelcenter1 |  Phone ID : 0853935550แพคเกจทัวร์รวม :-

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  เกาะมอริเชียส โดยสายการบิน เอมิเรตแอร์ไลน์ (EK)
 • โรงแรมที่พัก 3 คืน
 • ค่าอาหารแบบ All Inclusive เช้า / กลางวัน / เย็น รวมเครื่องดื่ม ไวน์ , เบียร์ , Soft Drinks, Local Spirits
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก


แพคเกจทัวร์ไม่รวม :-

 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และค่าประกันภัยสายการบิน ประมาณ 11,800 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ


หมายเหตุ :-

 • กรณีอยู่ต่อเพิ่ม  ท่านละ  5,200 บาท ต่อ คน ต่อ คืน - รวมอาหารเช้า / กลางวัน / เย็น
 • เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน ขึ้นไป  หากเดินทาง 1 ท่าน มีค่าพักเดี่ยว (กรุณาสอบถาม)
 • สำหรับ การเข้าประเทศ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้  http://www.mauritiuso.com/visa/
 •  สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย สามารถขอ Visa on Arrival ได้ อยู่ได้ไม่เกิน 60 วัน  และ ผู้เดินทางต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
»ถือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องหรือเอกสารการเดินทางอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับและมีวันหมดอายุเกินระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ในการเข้าพำนัก
»ถือวีซ่าที่เหมาะสม/Residence Permit ตามความเหมาะสม
»ถือตั๋วกลับเพื่อกลับไปยังประเทศต้นกำเนิด หรือตั๋วเพื่อต่อไปยังถิ่นที่อยู่อื่น
»มีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อตอบสนองค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในมอริเชียส (ขั้นต่ำ 100 เหรียญสหรัฐต่อวัน)
»มีการยืนยันการจองห้องพักในมอริเชียส
»มีสิทธิ์กลับเข้าไปยังประเทศต้นกำเนิด  หรือมีสิทธิ์เข้าไปยังถิ่นที่อยู่อื่น


ทำเลที่ตั้งโรงแรม :-

Ambre is located just a 10-minute drive from the Water Leisure Park. Le Touessrok Golf Course is 15 minutes’ drive away and Île aux Cerfs is 20 minutes’ drive from the hotel.

Situated along the white sand Palmar Beach, Ambre hotel features an outdoor swimming pool, water sports facilities, and a Spa with sauna, hot tub and massage rooms. Free Wi-Fi is available in the lobby.

The spacious, air-conditioned rooms all come with modern décor, a sofa and satellite TV. They also include a minibar and tea-and-coffee making facilities. The en suite bathrooms offer a hairdryer and free toiletries.

Guests can enjoy Mauritian and international cuisine in the restaurant. Watersports facilities such as surfing, boating, water skiing, and windsurfing are available. There are also tennis courts and a fitness centre.


เที่ยวบิน :-

EK 373    Bangkok - Dubai               20.40 - 00.40+1
EK 701    Dubai - Mauritius              03.10+1 - 09.40+1

EK 419    Bangkok - Dubai               02.25 - 06.05
EK 703    Dubai - Mauritius              10.00 - 16.45
 

EK 704    Mauritium - Dubai             23.00 - 05.40+1
EK 418    Dubai - Bangkok              09.05+1 - 18.05+1

EK 702    Mauritium - Dubai             16.15 - 23.05
EK 384    Dubai - Bangkok               03.05+1 - 12.05+1 
       รายการเดินทาง :-

วันแรก     กรุงเทพ - ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) - เกาะมอริเชียส
 • เดินทางสู่ เกาะมอริเชียส  โดยสายการบิน เอมิเรตแอร์ไลน์ EK  - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
 • เดินทางถึงสนามบิน เกาะมอริเชียส  รถรับท่านนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระตามอัธยาศัย
  อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ กิจกรรมทางน้ำ  ไม่ว่าจะเป็นดำน้ำ , Watersports, surfing, boating, water skiing, and windsurfing   ฯลฯ  - รวมอาหารเช้า / กลางวัน / เย็นที่โรงแรม

วันที่สอง   เกาะมอริเชียส - อิสระตามอัธยาศัย  
 • อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ กิจกรรมทางน้ำ  ไม่ว่าจะเป็นดำน้ำ , Watersports, surfing, boating, water skiing, and windsurfing   ฯลฯ  - รวมอาหารเช้า / กลางวัน / เย็นที่โรงแรม


วันที่สาม   เกาะมอริเชียส - อิสระตามอัธยาศัย  
 • อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ กิจกรรมทางน้ำ  ไม่ว่าจะเป็นดำน้ำ , Watersports, surfing, boating, water skiing, and windsurfing   ฯลฯ  - รวมอาหารเช้า / กลางวัน / เย็นที่โรงแรม


วันที่สี่   
เกาะมอริเชียส - อิสระตามอัธยาศัย  - กรุงเทพฯ
 • อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ กิจกรรมทางน้ำ  ไม่ว่าจะเป็นดำน้ำ , Watersports, surfing, boating, water skiing, and windsurfing   ฯลฯ  - รวมอาหารเช้า / กลางวัน / เย็นที่โรงแรม
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะมอริเชียส 
 • เดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน เอมิเรตแอร์ไลน์ EK - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ

 

ราคา :-
ราคาแพคเกจทัวร์เริ่มต้น                                         ฿ 62,900.00

ภาษีสนามบิน และ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง        ฿  11,800.00  (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันออกตั๋ว)

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมค่าภาษีสนามบิน               ฿  74,700.00

(ราคานี้รวมอาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)แผนที่โรงแรม :-


 

book now button 1

ราคาแพคเกจนี้รวม


 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  เกาะมอริเชียส โดยสายการบิน เอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) - U Class
 • โรงแรมที่พัก 3 คืน
 • ค่าอาหารแบบ All Inclusive เช้า / กลางวัน / เย็น  รวมเครื่องดื่ม ไวน์ , เบียร์ , Soft Drinks, Local Spirits
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และค่าประกันภัยสายการบิน ประมาณ 11,800 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 • กรณีอยู่ต่อเพิ่ม  ท่านละ  5,200 บาท ต่อ คน ต่อ คืน - รวมอาหารเช้า / กลางวัน / เย็น
 • เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน ขึ้นไป  หากเดินทาง 1 ท่าน มีค่าพักเดี่ยว (กรุณาสอบถาม)
 • สำหรับ การเข้าประเทศ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้  http://www.mauritiuso.com/visa/
 •  สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย สามารถขอ Visa on Arrival ได้ อยู่ได้ไม่เกิน 60 วัน  และ ผู้เดินทางต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
»ถือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องหรือเอกสารการเดินทางอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับและมีวันหมดอายุเกินระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ในการเข้าพำนัก
»ถือวีซ่าที่เหมาะสม/Residence Permit ตามความเหมาะสม
»ถือตั๋วกลับเพื่อกลับไปยังประเทศต้นกำเนิด หรือตั๋วเพื่อต่อไปยังถิ่นที่อยู่อื่น
»มีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อตอบสนองค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในมอริเชียส (ขั้นต่ำ 100 เหรียญสหรัฐต่อวัน)
»มีการยืนยันการจองห้องพักในมอริเชียส
»มีสิทธิ์กลับเข้าไปยังประเทศต้นกำเนิด  หรือมีสิทธิ์เข้าไปยังถิ่นที่อยู่อื่น


การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ
 • ราคาแพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ long weekend  งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาพิเศษนี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  กรณีเดินทาง 1 ท่าน  มีค่าพักเดี่ยวสำหรับโรงแรมและตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้น  กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • โปรโมชั่นนี้ มีที่นั่งและห้องพักจำนวนจำกัด  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโรงแรมเป็นระดับเดียวกัน กรณีที่โรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม
 • ราคา ตั๋วเครื่องบิน และ ราคาห้องพัก เป็นราคาต่ำสุดของสายการบินและโรงแรม  ซึ่งราคาและจำนวนคงเหลือของที่นั่งและห้องพักในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู๋ตลอดเวลา  โดยจะแจ้งราคา update ให้ทราบเมื่อมีการสอบถามเข้ามา
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ราคาและรายละเอียดของโปรโมชั่น และเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง
 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
  • โปรดสำรองที่นั่งค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
  • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
  • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
  การยกเลิกและการขอคืนเงิน
  • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
  • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
  ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน
คำค้นหา ⇒ WTCPKGMRU-001 แพคเกจ เกาะมอริเชียส 4 วัน 3 คืน (EK) พัก Ambre Resort - Ocean View 4* ราคาเริ่มที่ 62,900.- (ยังไม่รวมภาษีสนามบินทุกแห่งประมาณ 11,800.-)