คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

Optional Tour Singapore ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติมสิงคโปร์


กำหนดการเดินทาง
01 เม.ย. 58 - 31 มี.ค.59

สถานที่
สิงคโปร์

ราคาเริ่มต้น
850 บาท


Optional Tour + Live Tickets

ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติมสิงคโปร์


1. WTCSIN001 :-   
บัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 1 วัน - E-Ticket

                               ผู้ใหญ่  ท่านละ   1,950 บาท |  เด็ก 3-11 ปี ท่านละ 1,500 บาท  |   เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ  ฟรี

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ  เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ

Valid : Now - 30 Sep  2015

ราคารวม :- 
 • Universal Studios Singapore Admission E-Ticket(One-day pass)
 • *** Free Admission for Children 3 years old and below
 • FREE SGD5.00 retail voucher. (For Adult only) *Subject to T&C and while stocks last!
 • FREE SGD5.00 meal voucher. (For Adult only) *Subject to T&C and while stocks last!

========================================================================== 

2. WTCSIN002 :-    S.E.A. Aquarium™ admission e-ticket

                               ผู้ใหญ่  ท่านละ   850 บาท |  เด็ก 3-11 ปี ท่านละ  690 บาท  |   เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ  ฟรี

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ  เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ

Valid : Now - 30 Sep  2015

ราคารวม :-
 •     S.E.A. Aquarium™ Admission E-Ticket (One-day pass)

==========================================================================

3. WTCSIN003 :-    Madame Tussauds Singapore Admission E-Ticket

                               ผู้ใหญ่  ท่านละ   850 บาท |  เด็ก 3-11 ปี ท่านละ  790 บาท  |   เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ  ฟรี

  เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ
Thank you and Photo Cr. by  www.madametussauds.com

Valid : Now - 30 Sep  2015

ราคารวม :-
 • Madame Tussauds Singapore Admission E-Ticket

==========================================================================

4. WTCSIN004 :-    Gardens by the Bay Admission E-Ticket

                               ผู้ใหญ่  ท่านละ   900 บาท |  เด็ก 3-11 ปี ท่านละ  750 บาท  |   เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ  ฟรี

    
Thank you and Photo Cr. by  www.gardensbythebay.com

Valid : Now - 31 Mar 2016

ราคารวม :-
 • Gardens by the Bay Admission E-Ticket
 • Admission to 2 Conservatories :(a) The Flower Dome  (b) Cloud Forest

==========================================================================

5. WTCSIN005 :-    City Experience Tour

                               ผู้ใหญ่  ท่านละ   1,000 บาท |  เด็ก 3-11 ปี ท่านละ  900 บาท  |   เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ  ฟรี

1  2

      Valid : Now - 31 Mar 2016

ราคารวม :-

 •     Padang & Esplanade
 •    Merlion Park
 •    Little India
 •    Chinatown
 •    Gem Factory
 •   1-Altitude at One Raffles Place

 • ** Pick up and Drop off service with English Speaking Guided Tour

The Tour : The City Experience Tour showcases the contrast between old and new and the blend of East and West. Experience the history, culture and the lifestyle of multi-racial Singapore, the exciting heart of New Asia-Singapore.

We will visit the Colonial district for a view of Padang, The Esplanade - Theatres on the Bay and The Merlion - a mythical beast, Singapores original half lion, half fish.

Next stop, a visit to Little India, Chinatown and Gem Factory, admire the best of Asian craftsmanship.

Last stop, visit to our latest attraction 1-Altitude at One Raffles Place. Standing at the tallest point in Singapore, the Viewing Gallery offers a stunning view of Singapores cityscape. The breath-taking sight will redefine Singapore in your perspective and the expansive skyline is a perfect backdrop for many photo opportunities.

*** Guests who stay at BIG Hotel: Pick-up will be from Summer View Hotel only. NO pick up from BIG Hotel.

Pickup Time : 0845 Hrs (Morning) / 1345 Hrs (Afternoon)

Tour Starts Time : 0915 Hrs (Morning) / 1415 Hrs (Afternoon)

Duration : 3.5 Hrs

==========================================================================

6. WTCSIN006 :-    Sentosa Island Tour  1 Day + Dinner

                               ผู้ใหญ่  ท่านละ   2,800 บาท |  เด็ก 3-11 ปี ท่านละ  2,350  บาท  |   เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ  ฟรี

      1
 
Valid : Now - 31 Aug 2015

ราคารวม :-

 •    Jewel Cable Car
 •    Madame Tussuads + Images of Singapore Live
 •    Underwater World + Pink Dolphins
 •    Buffet Dinner + Drink
 •    Wings of Time Show
  ** Pick up and Drop off service with English Speaking Guided Tour

The Tour :    From Mount Faber, fly with the DC Super Heroes onboard Singapore Cable Car across to Sentosa. On arrival, a short bus ride takes you to Underwater World Singapore. Splash up waves of excitement at Underwater World Singapore for the one and only experience with Pink Dolphins. Make a date with the playful and affectionate dolphins at an exclusive show featuring stunning displays and breathtaking moves that will tug on your heartstrings. It’s the adventure of a lifetime you won’t want to miss! Not forgetting the frisky seals, whose cheeky antics will tickle your sides. Hurry down to this magical haven where marine wonders come alive.

Next, proceed to Madame Tussauds Singapore - Roll out the red carpet and get ready for the World Famous Madame Tussauds. Take a “selfie” with Angelina Jolie & Brad Pitt at our exclusive A-List Party. Grab yourself a microphone and hop on stage with Beyonce, celebrate a win with Sachin Tendulkar, plus take a journey on the “Spirit of Singapore” boat ride - an all new breath-taking celebration of Singapore! So who do you want to meet?

The reimagined Images of Singapore LIVE brings nearly 200 years of Singapore’s history to life. A brand new interactive experience, guests will embark on a journey to uncover the Nation’sextraordinary story from fishing village to 21st Century powerhouse, told through an unique mix of live actors and special effects. The final part of the journey will be a voyage aboard The Spirit of Singapore – a stunningly illuminated fantastical boat ride celebrating everything that is Singapore.

There’s no better way to complete a fabulous day at Sentosa than to take in a spectacular night show - Wings of Time set outdoors against the backdrop of an open sea. Come, discover an awe-inspiring display of water, laser and fire effects, set to majestic music and a panorama of breathtaking vistas. Weaved together by a tale of friendship and courage that will linger with you long after you leave our magical isle.

Note:

** Sequence of the tour subject to change
*** Guests who stay at BIG Hotel: Pick-up will be from Summer View Hotel only. NO pick up from BIG Hotel.

Pickup Time : 1345 Hrs

Tour Starts Time : 1430 Hrs

Duration : 7 Hrs

==========================================================================

Call Center : 085-393 5550 , 02-115 6800 
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com


book now button 1

ราคาแพคเกจนี้รวม


 บัตรเข้าชม

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง
 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน
คำค้นหา ⇒ Optional Tour Singapore ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม สิงคโปร์