คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

Singapore So Cool แพคเกจ สิงคโปร์ อิสระ 3 วัน 2 คืน บินหรู สายการบินไทย หรือ Singapore Airlines ราคาเริ่มที่ 12,900.- (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว + โรงแรมในสิงคโปร์ 2 คืน + อาหารเช้า + รถรับส่งไป-กลับสนามบิน) - สามารถอยู่ต่อเพิ่มคืนได้


กำหนดการเดินทาง
วันนี้ - 30 กันยายน 2561

สถานที่
สิงคโปร์

ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท


SINGAPORE SO COOL 

แพคเกจสิงคโปร์ อิสระ โปรโมชั่น 3 วัน 2 คืน


เที่ยวง่าย เที่ยวเอง เที่ยวอิสระ ไม่ง้อทัวร์

เลือกบินกับ สายการบินไทย (TG) / Singapore Airlines (SQ)


เลือกพักโรงแรม ระดับ 3-5 ดาว

Free and Easy Package  สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางอิสระ
ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกเดินทางได้ทุกช่วงเวลา  ขอเพียงมีตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องรอกรุ๊ป   สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยตัวเอง และ
เพิ่มจำนวนวันได้เท่าที่ต้องการ  

เริ่มต้น  12,900  บาท/ท่าน  *รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง *

เลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2561
ยกเว้นเทศกาลและวันหยุด Long Weekend และ เทศกาลต่างๆ โปรดสอบถาม


เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ
 
Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : wetravelcenter1  |  @wetravelcenter  |  Phone ID : 0853935550


 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  สิงคโปร์  เลือกบินกับการบินไทย (TG) / Singapore Airlines (SQ)
 • รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 ก.ก.
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารเช้า ณ โรงแรม (เฉพาะราคาที่รวมอาหารเช้า) 
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน  โรงแรม  สนามบิน (Join Seat In Coach)
 • สะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องสัมภาระ


แพคเกจทัวร์ไม่รวม :-

 •   ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายกา
 

ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม :-

 • บัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 1 วัน E-Ticket  ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,700.-  เด็ก ท่านละ 1,400.-
 • Optional Tour Singapore

หมายเหตุุ :-
 • เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน ขึ้นไป  หากเดินทาง 1 ท่าน มีค่าพักเดี่ยว (กรุณาสอบถาม)
 • ยกเว้นเทศกาลและวันหยุด Long Weekend และ เทศกาลต่างๆ โปรดสอบถาม
 • นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีสายการบินอื่นๆ และ โรงแรมอื่นๆให้เลือกกว่า หลายร้อย โรงแรม ตั้งแต่ระดับ Guesthouse ถึง ระดับ 5 ดาว สามารถสอบถามโรงแรม และ สายการบินอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจาก List ได้ค่ะ  
 • รถรับส่งจะให้บริการร่วมกับผู้โดยสารท่านอื่น


เที่ยวบินมีให้เลือกดังนี้ :-

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

TG 403    Bangkok - Singapore       08.00 - 11.15
TG 413    Bangkok - Signapore       11.30 - 14.50

TG 414    Singapore - Bangkok       15.55 - 17.15
TG 408    Singapore - Bangkok       18.15 - 19.35

TG 410    Singapore - Bangkok       21.00 - 22.20 


SINGAPORE AIRLINES (SQ)

SQ 973   Bangkok - Singapore       09.45 - 13.15
SQ 975   Bangkok - Signapore       12.15 - 15.45

SQ 976   Singapore - Bangkok       16.00 - 17.25
SQ 978   Singapore - Bangkok       18.45 - 20.10 

hotelicon » โรงแรมมีให้เลือกดังนี้

icon blue H s   Sandpiper Hotel   3* - เดิน 7 นาที ถึง MRT Little India

»  ผู้ใหญ่   ท่านละ  12,900 บาท  /  เด็ก 2-11 ปี   ลด  1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม 1,500 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (ไม่รวมอาหารเช้า)

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ

icon blue H s   Fort Canning Lodge   3* - เดิน 5 นาที ถึง Dhoby Ghaut MRT station

»  ผู้ใหญ่ ท่านละ  12,900 บาท  /  เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม 1,500 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (ไม่รวมอาหารเช้า)

»  ผู้ใหญ่ ท่านละ  13,500 บาท /  เด็ก 2-11 ปี  ลด  1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม 1,800 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)

14

icon blue H s    YMCA @ One Orchard  3* เดิน 5 นาที ถึง Dhoby Ghaut MRT station

»  ผู้ใหญ่  ท่านละ   13,900 บาท  /   เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม 1,850 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ

  icon blue H s    Hotel Clover The Arts   3* เดิน 5 นาที ถึง  MRT  Clarke Quay

»  ผู้ใหญ่   ท่านละ   13,900 บาท  /   เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม 2,000 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)

15

icon blue H s    Hotel Grand Central Orchard   4* เดิน 7 นาที ถึง  MRT  Dhoby Ghaut

»  ผู้ใหญ่   ท่านละ   14,500 บาท  /   เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม 2,100 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)

16

icon blue H s    The Seacare Hotel  4* เดิน 10 นาที ถึง  MRT  Chinatown

»  ผู้ใหญ่  ท่านละ   14,900 บาท /   เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม  2,300 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ

icon blue H s   V Hotel Bencoolen  4* -  เดิน 8 นาที ถึง  MRT  Bras Basah  

»  ผู้ใหญ่  ท่านละ   14,900 บาท  /  เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม  2,400 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ

icon blue H s   V Hotel Lavender  4* -  เดิน 5 นาที ถึง  MRT  Lavender 

»  ผู้ใหญ่  ท่านละ   14,900 บาท /  เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม  2,400 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า) 

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ

icon blue H s    Orchard Hotel Singapore  4* - เดิน 8 นาที ถึง  MRT  Orchard

»  ผู้ใหญ่   ท่านละ   15900 บาท /  เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม  3,100 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ

icon blue H s    Genting Hotel Jurong  4* - เดิน 6 นาที ถึง  MRT  Jurong East Station

»  ผู้ใหญ่  ท่านละ   14,900 บาท /   เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม  2,700 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)

17

icon blue H s    Marina Mandarin Hotel Singapore  5*
        
       
- เดิน 10 นาที ถึง City Hall MRT Station

»  ผู้ใหญ่  ท่านละ   17,500 บาท /   เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม  3,800 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ

icon blue H s   Mandarin Orchard Singapore   5* - เดิน 7 นาที ถึง Orchard MRT Station

»  ผู้ใหญ่  ท่านละ   17,500 บาท /   เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม  3,800 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)  

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ

icon blue H s   Marina Bay Sands Singapore   5* - เดิน 2 นาที ถึง Bayfront  MRT Station 

»  ผู้ใหญ่  ท่านละ   23,900 บาท  /   เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม  7,900 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า) 

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ


icon blue H s   Festive Hotel @ Resorts World Sentosa   4

»  ผู้ใหญ่  ท่านละ   20,900 บาท /  เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม  5,300 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)

 »  บัตร USS E-TICKET 1 DAY PASS  ผู้ใหญ่ เพิ่ม 1,700.-  เด็กเพิ่ม 1,400.-  

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ

icon blue H s   Michael Hotel @ Resorts World Sentosa    4*   

»  ผู้ใหญ่  ท่านละ   21,500 บาท /  เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม  5,600 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)

 »  บัตร USS E-TICKET 1 DAY PASS  ผู้ใหญ่ เพิ่ม 1,700.-  เด็กเพิ่ม 1,400.-  

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ตั๋วเครื่องบินสิงคโ

icon blue H s   Hard Rock Hotel @ Resorts World Sentosa   5*   

»  ผู้ใหญ่  ท่านละ   21,500 บาท /   เด็ก 2-11 ปี  ลด 1,500.-

    อยู่ต่อเพิ่ม  5,600 บาท ต่อ คน ต่อ คืน 

    (รวมอาหารเช้า)

 »  บัตร USS E-TICKET 1 DAY PASS  ผู้ใหญ่ เพิ่ม 1,700.-  เด็กเพิ่ม 1,400.- 

20


ราคาแพคเกจนี้รวม


 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  สิงคโปร์  เลือกบินกับการบินไทย (TG) / Singapore Airlines (SQ)
 • รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 ก.ก.
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารเช้า ณ โรงแรม (เฉพาะราคาที่รวมอาหารเช้า) 
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน  โรงแรม  สนามบิน (Join Seat In Coach)
 • สะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องสัมภาระ

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายกา

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ
 • ราคาแพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ long weekend  งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาพิเศษนี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  กรณีเดินทาง 1 ท่าน  มีค่าพักเดี่ยวสำหรับโรงแรมและตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้น  กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • โปรโมชั่นนี้ มีที่นั่งและห้องพักจำนวนจำกัด  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโรงแรมเป็นระดับเดียวกัน กรณีที่โรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม
 • ราคา ตั๋วเครื่องบิน และ ราคาห้องพัก เป็นราคาต่ำสุดของสายการบินและโรงแรม  ซึ่งราคาและจำนวนคงเหลือของที่นั่งและห้องพักในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู๋ตลอดเวลา  โดยจะแจ้งราคา update ให้ทราบเมื่อมีการสอบถามเข้ามา
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ราคาและรายละเอียดของโปรโมชั่น และเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง
 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
คำค้นหา ⇒ Singapore So Cool แพคเกจ สิงคโปร์ อิสระ 3 วัน 2 คืน บินหรู สายการบินไทย หรือ Singapore Airlines ราคาเริ่มที่ 12,900.- (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว + โรงแรมในสิงคโปร์ 2 คืน + อาหารเช้า + รถรับส่งไป-กลับสนามบิน) - สามารถอยู่ต่อเพิ่มคืนได้