คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

แพคเกจตรัง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) / แอร์เอเชีย (FD) พัก โรงแรม 4-5 ดาว ราคาเพียง 11,900.-


  

กำหนดการเดินทาง
วันนี้ - 30 กันยายน 2563

สถานที่
ตรัง

ราคาเริ่มต้น
11,900 บาทWONDERFUL SEALAND  TRANG


แพ็คเกจ ทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก


เกาะม้า - ถ้ำเลเขากอบ -  สะพานยอดไม้ - สถานีรัก  3 วัน 2 คืน 


บินกับสายการบินแอร์เอเชีย (FD) หรือ  นกแอร์ (DD) 


** พักโรงแรมเรือรัชฏา  4 ดาว  หรือ   Anantara Si Kao Resort & Spa 5 ดาวr


Free and Easy Package  สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางอิสระ
ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกเดินทางได้ทุกช่วงเวลา  ขอเพียงมีตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องรอกรุ๊ป   สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยตัวเอง 


เริ่มต้น  11,900 บาท/ท่าน  *รวมภาษีสนามบินทุกแห่งแล้ว*


เลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2563
*** ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาล และ Long Weekend โปรดสอบถาม ***
  

image
 
Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1

image 
 ทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
เกาะม้า - ถ้ำเลเขากอบ -  สะพานยอดไม้ - สถานีรัก
 

แพคเกจทัวร์รวม :-
  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ตรัง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย / นกแอร์
  2. ห้องพักโรงแรมเรือรัชฏา 4 ดาว หรือ  ANANTARA SI KAO RESORT & SPA 5 ดาว  2 คืน
      พักผู้ใหญ่ห้องละ 2 – 3 ท่าน
  3. รถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ  
  4. ค่าเรือชมถ้ำเลเขากอบ
  4. อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ รวม 4 มื้อ
  5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามระบุในรายการ
  6. ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
  7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว คอยอำนวยความสะดวกตลอดรายการที่ต่างจังหวัด

แพคเกจทัวร์ไม่รวม :-

 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทัวร์เพิ่มเติม หรือกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหาร และ เครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการ

image

หมายเหตุ :-

 • เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน ขึ้นไป  หากเดินทาง 1 ท่าน มีค่าพักเดี่ยว (กรุณาสอบถาม) 
 • สามารถอยู่ต่อเพิ่มคืนได้
 • ยกเว้นเทศกาลและวันหยุด Long Weekend และ เทศกาลต่างๆ โปรดสอบถาม

image

เที่ยวบินมีให้เลือกดังนี้ :-

เที่ยวบินเลือก  ( ขาไป )  ได้ดังนี้

       DD 7400    DONMUANG - TRANG      07.30 - 08.50
       DD 7410    DONMUANG - TRANG      15.35 - 16.55

       FD 3241     DONMUANG - TRANG      07.55 - 09.15
       FD 3243     DONMUANG - TRANG      13.00 - 14.25 

เที่ยวบินเลือก  ( ขากลับ )  ได้ดังนี้
       

        DD 7401    TRANG - DONMUANG      09.20 - 10.40
        DD 7411    TRANG - DONMUANG      17.25 - 18.45 

        FD  3244    TRANG - DONMUANG      14.55 - 16.15
        FD 3246     TRANG - DONMUANG      18.20 - 19.35


imageอัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง

ราคา ต่อท่าน  :  ออกเดินทางทุกวัน  ตั้งแต่ 2  ท่านขึ้นไป 

กรณีพักโรงแรมเรือรัชฏา 4 ดาว
สายการบินการบินแอร์เอเชีย / นกแอร์


ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)     11,900.-
เด็กไม่เกิน 12 พักกับ 1 ผู้ใหญ่    11,900.-
เด็กไม่เกิน 12 พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (เสริมเตียง )      11,900.-
เด็กไม่เกิน 12 พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง )    9,900.-


image


กรณีพักโรงแรม Anantara Si Kao 5 ดาว
สายการบินการบินแอร์เอเชีย / นกแอร์

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)      13,900.-
เด็กไม่เกิน 12 พักกับ 1 ผู้ใหญ่    13,900.-
เด็กไม่เกิน 12 พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (เสริมเตียง )      13,900.-
เด็กไม่เกิน 12 พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง )   9,900.-

* หากต้องการ Upgrade
   เป็นห้อง Deluxe Seaview   เพิ่ม  ท่านละ        1,000.-

image

 
image

ราคาแพคเกจนี้รวม


 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ตรัง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย / นกแอร์
 • ห้องพักโรงแรมเรือรัชฏา 4 ดาว หรือ  ANANTARA SI KAO RESORT & SPA 5 ดาว  2 คืน
 • พักผู้ใหญ่ห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ  
 • ค่าเรือชมถ้ำเลเขากอบ
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ รวม 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว คอยอำนวยความสะดวกตลอดรายการที่ต่างจังหวัด

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทัวร์เพิ่มเติม หรือกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหาร และ เครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการ 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ
 • ราคาแพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ long weekend  งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาพิเศษนี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  กรณีเดินทาง 1 ท่าน  มีค่าพักเดี่ยวสำหรับโรงแรมและตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้น  กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • โปรโมชั่นนี้ มีที่นั่งและห้องพักจำนวนจำกัด  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโรงแรมเป็นระดับเดียวกัน กรณีที่โรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม
 • ราคา ตั๋วเครื่องบิน และ ราคาห้องพัก เป็นราคาต่ำสุดของสายการบินและโรงแรม  ซึ่งราคาและจำนวนคงเหลือของที่นั่งและห้องพักในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู๋ตลอดเวลา  โดยจะแจ้งราคา update ให้ทราบเมื่อมีการสอบถามเข้ามา
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ราคาและรายละเอียดของโปรโมชั่น และเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาที่แท้จริง จะทราบ ณ วันออกตั๋ว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ราคาและรายละเอียดของโปรโมชั่น และเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง
 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
คำค้นหา ⇒ แพคเกจ ตรัง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) / แอร์เอเชีย (FD) พัก โรงแรม 4-5 ดาว ราคาเพียง 11,900.-