คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

ข้อมูลการทำวีซ่าทั่วโลก


 
วีทราเวลเซ็นเตอร์   เป็นตัวแทนให้บริการขอวีซ่า และ รับยื่นวีซ่าแทนแก่ท่าน  สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทนได้ ในราคาประหยัด สำหรับท่านผู้สนใจ  กรุณา  ศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารของท่านให้พร้อม  เพื่อการยื่นวีซ่าที่ถูกต้องและรวดเร็ว  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร : 02-716-5229 (Auto) , Hotline : 085-393 5550 อีเมลล์ sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com  , Skype and Line ID : wetravelcenter  หรือกรอกแบบฟอร์มการจองวีซ่า  เพื่อทางบริษัทฯ ติดต่อกลับได้รวดเร็วที่สุด ...


1


กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

ยังมีบางประเทศ ที่ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย  โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้นๆได้โดยใช้เพียงหนังสือเดินทางเท่านั้น  ไม่ต้องขอวีซ่า  เพียงแตเมื่อท่านเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ  แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น  และหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ถึงจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

เฉพาะ "คนไทย " ไปต่างประเทศนอกจาก 'หนังสือเดินทาง' ที่ขาดไม่ได้ ใบเบิกทางท่องโลกที่สำคัญอีกอย่างก็คือ 'วีซ่า'ซึ่งค่าธรรมเนียมในแต่ละประเทศอาจต่างกัน แต่มีถึง25ประเทศที่อ้าแขนรับการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยแบบไม่ต้องขอ วีซ่าเพียงแต่ต้องพำนักภายในเวลาที่กำหนด

ข้อยกเว้นพิเศษ

ไต้หวัน (Taiwan)  ข้อ ยกเว้นพิเศษสำหรับวีซ่าไปไต้หวันที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ หากมีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุของประเทศดังต่อไปนี้ออสเตรเลีย (Australia) นิวซีแลนด์ (New Zealand)  แคนาดา (Canada)  อเมริกา (USA)  ญี่ปุ่น (Japan)  กลุ่มยุโรป (Schengen) และ  อังกฤษ (UK) 


1

  ประเทศที่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว  สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (พาสปอร์ตไทย)  มีดังนี้
               
       วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนกลุ่มประเทศเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

เชงเก้นวีซ่า  ใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa  เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวทางแถบยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว  โดยสามารถยื่นคำรองของวีซ่า แบบเดินทาง เข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งได้  ซึ่งโดยส่วนใหญ่สถานฑูตจะให้ยื่นประเทศที่อาศัยอยู่นานที่สุด ก็ยื่นที่สถานฑูตนั้น  แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว  ต้องไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน  ภายในระยะเวลา 6 เดือน  โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ในกลุ่มสัญญาเชงเก้น

การทำวีซ่าเชงเก้น จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศอื่นๆ กับ ทุกๆประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยวในยุโรปมีเพียง เชงเก้น วีซ่า ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก สัญญาเชงเก้น   

  ประเทศยุโรป ที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นได้  มีอยู่ทั้งหมด 26 ประเทศ 
 • ออสเตรีย
 • เบลเยี่ยม
 • สาธารณรัฐ เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ฮังการี
 • อิตาลี
 • กรีซ
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • ลัมเซมเบิร์ก
 • มอลต้า
 • เนเธอร์แลนด์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • สโลวัก
 • สโลวีเนีย
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สวิสเซอร์แลนด์
 • นอร์เวย์
 • ลิกเตนสไตน์
 • ไอซ์แลนด์ 
map schengen countries

ไซปรัสเป็นประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป และยังไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเขตเชงเก้นโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจกล่าวว่าชายแดนควบคุมระหว่างประเทศสมาชิกใหม่ และประเทศสมาชิกปัจจุบันของสมาชิกประเทศเชงเก้น ยังอยู่ระหว่างการตกลงจนกว่าสภาคองเกรสสหภาพยุโรปจะมีข้อตกลงในการล้มเลิก การควบคุมชายแดน อย่างไรก็ตามไซปรัสยังต้องการวีซ่าเชงเก้น ตลอดจนเอกสารการอนุญาตพำนักจากสมาชิกอื่นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งทั้งนี้ยังไม่สามารถเดินทางผ่านราชอาณาจักรได้เกินกว่า 5 วัน

ผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้น สามารถเดินทางโดยไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรไปยัง ราชรัฐโมนาโก ราชรัฐอันดอร์รา สาธารณรัฐซานมาริโน นครรัฐวาติกัน อีกด้วยp

VISA BOOK

ประเทศที่ต้องการยื่นขอ Visa
*

กรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับติดต่อกลับเลยค่ะ
*
*   
*
ระบุข้อมูลการขอวีซ่าเลยค่ะ
 Calendar     Calendar

จำนวนผู้เดินทาง
  
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ท่านต้องการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ