เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์ :

09.00 - 12.00 น.

เราช่วยคุณได้

@wetravelcenter

Travel License : 11/07939

หน้าแรก

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย (ซอจ์นยอร์ด-ฟลัม) 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย (ซอจ์นยอร์ด-ฟลัม) 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย (ซอจ์นยอร์ด-ฟลัม) 8วัน 5คืน (TK)

เที่ยวสแกนดิเนเวีย (ซอจ์นยอร์ด-ฟลัม) 8วัน 5คืน เที่ยวครบ 3 ประเทศเเห่งสเเกนดิเนเวีย สุดอลังการซอจ์นยอร์ด นั่งรถไฟโรเเมนติกฟลัมสบาน่า

รหัสทัวร์

SCN_TK00009

ประเทศ

สแกนดิเนเวีย

กำหนดการเดินทาง

20 มิ.ย. 67 - 13 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

76,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ก.ค. 67

83,990฿

11-18

85,990฿

25-01ส.ค.

ส.ค. 67

83,990฿

08-15

83,990฿

15-22

ก.ย. 67

76,990฿

05-12

76,990฿

12-19

ต.ค. 67

79,990฿

03-10

79,990฿

13-20

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

85,990

85,990

85,990

18,000

20,000

65,990

31

08 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

83,990

83,990

83,990

18,000

20,000

63,990

31

15 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

83,990

83,990

83,990

18,000

20,000

63,990

31

05 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

76,990

76,990

76,990

18,000

20,000

56,990

31

12 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

76,990

76,990

76,990

18,000

20,000

56,990

31

03 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

79,990

79,990

79,990

18,000

20,000

59,990

31

13 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

79,990

79,990

79,990

18,000

20,000

59,990

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

สนามบินนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี – สนามบินอาร์ลันดา ประเทศสวีเดน – เมืองสต็อกโฮล์ม – เนินเขาฟยัลกาทัน – ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน – พระราชวังหลวง – เมืองคาร์ลสตัด

Day : 3

เมืองคาร์ลสตัด - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – เมืองอัล

Day : 4

เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟ “ฟลัมสบาน่า” - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - เมืองอัล

Day : 5

เมืองออสโล – ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท – พระราชวังหลวง ออสโล – อาคารรัฐสภา ออสโล – ล่องเรือสำราญ DFDS - เมืองโคเปนเฮเกน

Day : 6

เมืองโคเปนเฮเกน - รูปปั้นเงือกน้อย - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ท่าเรือนูฮาวน์

Day : 7

เมืองโคเปนเฮเกน – ถนนสตรอยก์ – ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน – สนามบินคาสต์รัพ โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก – สนามบินนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี

Day : 8

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่  (Line, Facebook, E-mail) เพื่อเช็คที่นั่งว่าง และ ทำการจองทัวร์
  • หลังจากคอนเฟริ์ม ทางบริษัทฯจะส่ง Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 1 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทาง  (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท วีทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

8472323114

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. Line / Facebook / IG  ได้ทุกช่องทาง แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ
          -  ส่ง Slip Payin ใบโอนเงิน ให้กับบริษัทฯ

จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง