เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์ :

09.00 - 12.00 น.

เราช่วยคุณได้

@wetravelcenter

Travel License : 11/07939

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ซุปตาร์ ปันใจไปให้ ไหหลำ 5วัน 3คืน (AQ)

ทัวร์จีน ซุปตาร์ ปันใจไปให้ ไหหลำ 5วัน 3คืน (AQ)

ทัวร์จีน ซุปตาร์ ปันใจไปให้ ไหหลำ 5วัน 3คืน (AQ)

เที่ยวจีน ซุปตาร์ ปันใจไปให้ ไหหลำ 5วัน 3คืน สักการะ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน ที่สูงที่สุดของโลก ชมความงดงามของ เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนอี้เหิง ถนนโบราณฉีโหลว เมืองใหม่กวนหลานหู เลือกซื้อทัวร์เสริม ล่องเรือยอร์ชสุดหรู โชว์ซานย่าโรแมนซ์ นั่งเฮลิคอปเตอร์

รหัสทัวร์

CN_AQ00012

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

08 เม.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

10,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

9 Air

ก.ค. 67

10,888฿

01-05

11,888฿

03-07

10,888฿

08-12

11,888฿

10-14

10,888฿

15-19

11,888฿

17-21

10,888฿

22-26

11,888฿

24-28

10,888฿

29-02ส.ค.

11,888฿

31-04ส.ค.

ส.ค. 67

10,888฿

05-09

11,888฿

07-11

10,888฿

12-16

11,888฿

14-18

10,888฿

19-23

11,888฿

21-25

10,888฿

26-30

11,888฿

28-01ก.ย.

ก.ย. 67

10,888฿

02-06

11,888฿

04-08

10,888฿

09-13

11,888฿

11-15

10,888฿

16-20

11,888฿

18-22

10,888฿

23-27

11,888฿

25-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67

10,888

10,888

-

4,000

4,500

-

29

17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

11,888

11,888

-

4,000

4,500

-

29

22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

10,888

10,888

-

4,000

4,500

-

29

24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

11,888

11,888

-

4,000

4,500

-

29

29 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

10,888

10,888

-

4,000

4,500

-

29

31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

11,888

11,888

-

4,000

4,500

-

29

05 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

10,888

10,888

-

4,000

4,500

-

29

07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

11,888

11,888

-

4,000

4,500

-

29

12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

10,888

10,888

-

4,000

4,500

-

29

14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

11,888

11,888

-

4,000

4,500

-

29

19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

10,888

10,888

-

4,000

4,500

-

29

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

11,888

11,888

-

4,000

4,500

-

29

26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

10,888

10,888

-

4,000

4,500

-

29

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

11,888

11,888

-

4,000

4,500

-

29

02 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

10,888

10,888

-

4,000

4,500

-

29

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

11,888

11,888

-

4,000

4,500

-

29

09 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

10,888

10,888

-

4,000

4,500

-

29

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

11,888

11,888

-

4,000

4,500

-

29

16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

10,888

10,888

-

4,000

4,500

-

29

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

11,888

11,888

-

4,000

4,500

-

29

23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

10,888

10,888

-

4,000

4,500

-

29

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

11,888

11,888

-

4,000

4,500

-

29

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 2

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เหม่ยหลาน (เมืองไหโข่ว) - เมืองไหโข่ว - วัดหยงฉิ่ง - เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง

Day : 3

เมืองไหโข่ว - เมืองซานย่า - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถกอล์ฟ) - เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน - ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ - ร้านยางพารา - ตลาดกลางคืนอี้เหิง - OPTION TOUR โชว์ซานย่าโรแมนซ์

Day : 4

เมืองซานย่า - วนอุทยานสุดขอบฟ้า - ร้านจิวเวลรี่ - ร้านน้ำมันตับปลา - สวนกุหลาบ - ร้านผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบ - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถกอล์ฟ) - OPTION TOUR ล่องเรือยอร์ชสุดหรู - OPTION TOUR สัมผัสกับประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์

Day : 5

เมืองซานย่า - เมืองไหโข่ว - ถนนโบราณฉีโหลว - เมืองใหม่กวนหลานหู - ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เหม่ยหลาน (เมืองไหโข่ว) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่  (Line, Facebook, E-mail) เพื่อเช็คที่นั่งว่าง และ ทำการจองทัวร์
  • หลังจากคอนเฟริ์ม ทางบริษัทฯจะส่ง Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 1 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทาง  (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท วีทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

8472323114

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. Line / Facebook / IG  ได้ทุกช่องทาง แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ
          -  ส่ง Slip Payin ใบโอนเงิน ให้กับบริษัทฯ

จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง