เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์ :

09.00 - 12.00 น.

เราช่วยคุณได้

@wetravelcenter

Travel License : 11/07939

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา 5วัน 4คืน (VN)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา 5วัน 4คืน (VN)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา 5วัน 4คืน (VN)

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก พักซาปา 2 คืน UNSEEN ล่องเรือฮาลองบก นิงห์บิงห์ เช็คอิน MOANA CAFE

รหัสทัวร์

VN_VN00078

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

10 เม.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

12,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietnam Airlines

ก.ค. 67

17,990฿

18-22

17,990฿

19-23

17,990฿

20-24

17,990฿

25-29

17,990฿

26-30

ส.ค. 67

14,990฿

07-11

16,990฿

08-12

16,990฿

10-14

12,990฿

16-20

12,990฿

23-27

12,990฿

30-03ก.ย.

ก.ย. 67

13,990฿

04-08

13,990฿

06-10

13,990฿

11-15

13,990฿

13-17

13,990฿

19-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

17,990

-

16,990

3,900

5,000

-

30

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

17,990

-

16,990

3,900

5,000

-

30

20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

17,990

-

16,990

3,900

5,000

-

30

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

17,990

-

16,990

3,900

5,000

-

30

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

17,990

-

16,990

3,900

5,000

-

30

07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

14,990

-

13,990

3,900

5,000

-

30

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

16,990

-

15,990

3,900

5,000

-

30

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

16,990

-

15,990

3,900

5,000

-

30

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

12,990

-

11,990

3,900

5,000

-

30

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

12,990

-

11,990

3,900

5,000

-

30

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

12,990

-

11,990

3,900

5,000

-

30

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

13,990

-

12,990

3,900

5,000

-

30

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

13,990

-

12,990

3,900

5,000

-

30

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

13,990

-

12,990

3,900

5,000

-

30

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

13,990

-

12,990

3,900

5,000

-

30

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

13,990

-

12,990

3,900

5,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์

Day : 2

ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

Day : 3

เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ Option ท่องเที่ยวยอดเขาฟานซิปัน

Day : 4

โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย

Day : 5

สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่  (Line, Facebook, E-mail) เพื่อเช็คที่นั่งว่าง และ ทำการจองทัวร์
  • หลังจากคอนเฟริ์ม ทางบริษัทฯจะส่ง Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 1 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทาง  (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท วีทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

8472323114

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. Line / Facebook / IG  ได้ทุกช่องทาง แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ
          -  ส่ง Slip Payin ใบโอนเงิน ให้กับบริษัทฯ

จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง